სიახლეები

     

PBS -„განაგრძე განვითარება“

PBS შეიქმნა მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ცვლილებების დროს. ფაქტობრივმა გარემოებებმა აუცილებელ მოთხოვნად აქცია სწრაფი ადაპტაცია. ცვლილებები, ოპტიმიზაცია და ახალი მიმართულებებით განვითარება გარდაუვალი გახდა. თითოეული ჩვენგანისთვის უწყვეტი განვითარების იდეა დღეს აქტუალურია და…

მანქანა-დანადგარების ან აქტივების არაგეგმიური გაჩერება და ავარიის სისტემური მართვა

რა ღირს აქტივის გაჩერების დრო და როგორ გავუმკლავდეთ გაჩერებას?                                          წარმოების ტექნიკური პერსონალი და მენეჯმენტი აქტივის გაჩერებას ხშირად აღიქვამს, როგორც გარდაუვალ პროცესს და არ უპირისპირებს მას პრობლემის ანალიზს, არ ეძებს მისი…

აქტივების მართვა

პირველად საქართველოში აქტივების მართვის მიმართულებით მომხმარებელს შეუძლია, მიიღოს სრულფასოვანი მომსახურება, რაც გულისხმობს თქვენი ბიზნესის ეფექტიანობასა და განვითარებას. ჩვენ მიერ შემოთავაზებულ სისტემაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოვლა-პატრონობის კომპონენტს. საკითხი აქტუალურია როგორც სამრეწველო,…