მოითხოვეთ სამუშაო შეხვედრა (ვორქშოპი)

     

PBS გთავაზობთ ინდივიდუალურ ვორქშოპს, რომლებიც შემუშავებულია მხოლოდ თქვენთვის და გიწვევთ საინტერესო იდეებისა და გამოცდილების გაზიარებისთვის იმ სფეროებში, რომლებიც ჩვენს ვებგვერდზეა განთავსებული.

ეს გახლავთ მონაწილეთათვის საკითხების, პრობლემებისა და მათი გადაწყვეტების შესახებ მსჯელობის სესია, ასევე საუკეთესო ადგილი აქტივების მართვისა და პროექტის ტექნიკურ მართვასთან დაკავშირებული თემების, სტრატეგიების, საუკეთესო პრაქტიკის და ინსტრუმენტების განხილვისთვის.