ჩვენი გუნდი

     

PBS-ის გუნდს აქვს კლიენტებისთვის პროფესიონალური, ყოველმხრივი და ინოვაციური სერვისების მიწოდების თვალსაზრისით სოლიდური გამოცდილება.

კომპანია აერთიანებს მაღალკვალიფიციურ და ნიჭიერ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ კარგი ცოდნა და გამოცდილება. გუნდის თითოეული წევრი შერჩეულია იმ უნარის გათვალისწინებით, რომელიც პროექტებს განსაკუთრებულ იერსახეს სძენს და კარგად ერგება კლიენტის ღირებულებებს, ხედვასა და მიდგომებს.

PBS-ის დამფუძნებლები პირადად არიან ჩართული მომსახურების განხორციელების თითოეულ ეტაპზე.