ჩვენ შესახებ

     

კომპანია

შპს პროჯექთ ენდ ბილდინგ სერვისის” დაარსება ეფუძნება სურვილს, გაერთიანდეს საქართველოს სამშენებლო ბაზრის შესახებ ცოდნა და გამოცდილება, რაც ქმნის ცვლილებას მომხმარებლებისთვის.

PBS თავის კლიენტებს სთავაზობს პროფესიონალურ საკონსულტაციო, საინჟინრო და პროექტის მენეჯმენტის მომსახურებას, სხვა დამატებით სერვისებთან ერთად.

ჩვენი უნარებითა და ცოდნით, ვცდილობთ შემოგთავაზოთ გამორჩეული მომსახურება, რომელიც ჩვენი გუნდის ხედვას, მიდგომებსა და ღირებულებებს ეფუძნება. მართვისა და კონსულტაციის ჩვენეული მომსახურება მორგებულია თქვენი ბიზნესის მოთხოვნებს.

ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ტრადიციულ მეთოდებს და ჩვენ კლიენტებს ვთავაზობთ ინოვაციურ გადაწყვეტებს, რომლებიც მათი მუდმივი უპირატესობის განმაპირობებელია.

ჩვენ ვაერთიანებთ შესაბამის ადამიანებს, უახლოეს მეთოდებსა და საუკეთესო პრაქტიკას, რათა გამარტივდეს ორგანიზაციის შესაძლებლობები პროექტების წარმატებით განხორციელებისათვის.

რატომ ირჩევთ PBS-ს

სამუშაოსადმი ერთგულება | გამოცდილება | კომპეტენტური გუნდი | მარტივი კომუნიკაცია | ხარჯეფექტიანობა

მისია, ხედვა და ღირებულებები

ჩვენი ხედვა

ჩვენი ხედვაა, ვიყოთ საყოველთაოდ აღიარებული, ლიდერი ორგანიზაცია და პროფესიონალური საკონსულტაციო სერვისების სფეროში მაღალხარისხიანი სამუშაოს შემსრულებელი გუნდი.

 

ჩვენი მისია

ჩვენი მისია მდგომარეობს იმაში, რომ გვსურს, მომხმარებლების მოლოდინებს გადავაჭარბოთ, რაც იმ მაღალი ხარისხის პროფესიონალური საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდებაში გამოიხატება, რომელიც მათი ბიზნესის საჭიროებებს პასუხობს.

 

ჩვენი ღირებულებები

გულწრფელობა, პირდაპირობა და პასუხისმგებლობა
პიროვნული და პროფესიული პატიოსნება
გახსნილობა და თანამშრომლობა
პრობლემების ინოვაციური და შემოქმედებითი გადაწყვეტა
უწყვეტი განვითარება
გლობალური გაფართოება